📞 0515-541466
Stacks Image 1483

laden...

◼︎ Workumer Krant Friso

De Workumer krant Friso speelt sterk in op het zakenleven in de Zuidwesthoek van Friesland. Winkels en bedrijven zijn immers belangrijk om een samenleving leefbaar te houden. De Workumer krant Friso is een wekelijks verschijnende krant en de maandelijkse editie gaat huis aan huis door de gehele Zuidwesthoek.

◼︎ Een begrip in de Zuidwest Hoek

De Workumer krant Friso heeft in Workum en wijde omgeving een vaste plaats gekregen. De huidige uitgevers van de Workumer krant Friso trachten de krant de nodige uitstraling te geven en doen hun best een krant te blijven maken die door de inwoners van de Zuidwesthoek wordt gewaardeerd.

◼︎ Informatie

Oplage abonnement: 1.500 exemplaren
Oplage huis-aan-huis editie: 7.400 exemplaren
Verschijning: dinsdag
Abonnementsprijs: € 56,00 per jaar
Postabonnement: € 90,00 per jaar

◼︎ Verschijningsdata Friso Huis-aan-huis 2024

16 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april,
7 mei, 11 juni, 9 juli, 10 september,
15 oktober, 12 november en 10 december.
Wijzigingen voorbehouden.

◼︎ Aanleveren advertenties

  • Huis aan huis editie: full color advertenties uiterlijk donderdags vóór 12.00 uur voor uitgave krant. (m.u.v. familieberichten > maandag vóór 10.00 uur).
  • Abonnement editie: advertenties uiterlijk maandag vóór 10.00 uur.

◼︎ Formaten en tarieven advertenties

Op de volgende pagina's vindt u onze formaten en bijbehorende tarieven.

◼︎ Verspreidingsgebied

Workum, Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, Stavoren, Warns, Hemelum, Ferwoude, Parrega, It Heidenskip, Gaast, Piaam en Makkum.

◼︎ Abonnement, kopij en advertenties

Wilt u een abonnement op de Friso? Stuur dan een mailtje naar friso@huniadrukkerij.nl
Dit is tevens het adres voor al uw kopij en advertenties.

Hunia's Drukkerij I Spoardijk 56 I 8711 CK Workum I T 0515-541466 I E info@huniadrukkerij.nl

webdesign: AF Design

© 2024 Hunia's Drukkerij Email ons